Om Hässelby Slotts Trädgårdsförening

Visste du att Hässelby Slotts Trädgårdsförening är över 60 år gammal? Tryck här för att läsa mer om föreningens historia.

 

 

 

 

 

Föreningen och medlemmarna i den

I dag har Hässelby Slotts Trädgårdsförening 84 medlemmar fördelat på lika många lotter. De som önskar bli medlemmar i föreningen anmäler sig till intresselistan via föreningens digitala intresseformulär eller genom att kontakta styrelsen på info@hasselbyslottstradgardsforening.se. Föreningen följer FSSK:s normalstadgar för föreningar och föreningens arrendavtal med Stockholm Stad. Varje kolonist som hyr lott ska skriva på en medlemsansökan och ett eget
arrendekontrakt med föreningen samt medgivande om hantering av personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om medlemskap på sidan "Bli kolonist".

 

Själva koloniområdet befinner sig bakom Hässelby Slott, och ingång till koloniområdet är från Kvarnhagsgatan.

För översikt över hur koloniområdet ser ut kan du gå in och titta på koloniområdets lottkarta.

 

 

 

 

 

Styrelse och övriga ansvariga

Föreningens styrelse består av 7 medlemmar: en ordförande, en kassör, tre ordinarie ledamöter och två styrelsesuppleanter. Nedan hittar du namn och lottnummer till de som sitter i styrelsen 2019/2020.

Om du har frågor till styrelsen, vänligen maila till info@hasselbyslottstradgardsforening.se

 

Sinikka Suutari

Ordförande och studieansvarig

Lott 5b
Tel. 070 232 37 31 

Marie-Louise Andersson

Sekreterare

Lott 49


 

Jonas Hamilton

Kassör

Lott 48


 

Farhid Jamshir

Vice ordförande

Lott 63


 

Karl-David Hjalmarsson

Ledamot

Lott 40

 


 

Michalina Geijer

Marika Holm

Styrelsesuppleanter

Lott 11 resp. lott 7A


Övriga ansvarsuppdrag:

Boris Olsson

Materialsamordnare

Lott 69Emelie Nordborg

Caféansvarig

Lott 2

KONTAKTA OSS! info@hasselbyslottstradgardsforening.s