Visste du att Hässelby Slotts Trädgårdsförening är över 60 år gammal? Tryck här för att läsa mer om föreningens historia.

 

 

 

 


Föreningen och medlemmarna i den


I dag har Hässelby Slotts Trädgårdsförening 84 medlemmar fördelat på lika många lotter. De som önskar bli medlemmar i föreningen anmäler sig till intresselistan via föreningens digitala intresseformulär eller genom att kontakta styrelsen på info@hasselbyslottstradgardsforening.se. Föreningen följer FSSK:s normalstadgar och stadens arrendavtal, och har dessutom ett eget medlemsavtal. Läs mer om medlemskap på sidan "Bli kolonist".

 

Själva koloniområdet befinner sig bakom Hässelby Slott, och ingång till koloniområdet är från Kvarnhagsgatan.

För översikt över hur koloniområdet ser ut kan du gå in och titta på koloniområdets lottkarta.


 
Styrelsen


Föreningens styrelse består av 7 medlemmar: en ordförande, en kassör, tre ordinarie ledamöter och två styrelsesuppleanter. Nedan hittar du namn och lottnummer till de som sitter i styrelsen 2018/2019.

Om du har frågor till styrelsen, vänligen maila till info@hasselbyslottstradgardsforening.se

Om Hässelby Slotts Trädgårdsförening


 

Anna Matilda Eriksson

Ordförande

Lott 54 

Karin Rolfsdotter

Ledamot och materialansvarig

Lott 13


 

Jonas Hamilton

Kassör

Lott 48


 

Johanne Hoffart

Ledamot och hemsideansvarig

Lott 37


 

Sinikka Suutari

Ledamot, sekreterare och

studieansvarig

Lott 5B

 


 

Helen Bjurström

Ewa Bertram

Styrelsesuppleanter

Lott 55 resp. lott 60

KONTAKTA OSS! info@hasselbyslottstradgardsforening.se