Är du intresserad av att bli kolonist hos

Hässelby Slotts Trädgårdsförening?

Här finns information som du bör känna till innan du bestämmer dig för att skicka in din intresseanmälan.

Medlemskapet innebär främst att sköta om sin lott och dra glädjen från det som du odlar fram. Som medlem i Hässelby Slotts Trädgårdsförening finns det olika uppgifter under året som delas bland de 88 medlemmarna.

 

Detaljer kring vilka regler som gäller för föreningens medlemmar hittar du i följande dokument:

Ansökan om medlemskap (pdf-version)

Medlemsavtal

Allmänna ordningsföreskrifter

Arrendeavtal med Stockholms stad

Normalstadgar

Lokala ordningsföreskrifter

Medgivande om hantering av personuppgifter (GDPR)

 

Vi är en odlingsförening vilket betyder att Stockholms stad inte tillåter att man bygger stuga på lotten. Man får inte heller bygga staket runt hela lotten. Den största delen av ytan på lotten är till för odling. Det finns regler för bredden på blomsterrabatter mot grusgångar, ytan och mått på altan, storlek på gräsmatta, spaljé, pergola och växthus. Dessa regler måste man acceptera och följa som kolonist i föreningen. Läs mer om vad som gäller i dokumenten ovan.

 

 

 

 

 

 

 

Det tar tid att vara kolonist

 

Vi har en gemensam arbetsdag per år där det är obligatoriskt att delta för alla medlemmar.

Dessutom ansvarar man tillsammans med andra kolonister om att sköta gemensamma arbetsuppgifter. Läs mer om vår arbetsordning här.

 

Även styrelsen och andra roller måste bemannas och om du har intresse och tidigare erfarenhet av föreningsarbete, så är det meriterande i din intresseanmälan. Är du en van odlare så har du koll på hur mycket tid det tar att sköta om sin lott. Är du

nybörjare så vill vi gärna tipsa om att det tar minst 10 timmar per vecka under den intensiva växtperioden maj-augusti för att kunna hålla lotten i ett acceptabelt skick. Skötseln kan ta mer tid beroende på vad du odlar och hur.

 

Om du är intresserad av att bli medlem, läs först bilaga till intresseanmälan, fyll sedan i intresseanmälan och skickar in det till oss på info@hasselbyslottstradgardsforening.se

 

Dina personuppgifter sparas endast i intresselistan och ges aldrig ut till tredje part. Det är ditt ansvar för att hålla dina uppgifter uppdaterade hos oss i fall av ändringar. Det är viktigt, då vi kan bara erbjuda dig en lott om vi får kontakt med dig. Du kan givetvis närsomhelst begära att dina uppgifter tas bort från vårt register.

 

Det går inte att anmäla intresse för en särskild lott men om du vill ha en lott tydligt under 100 kvm (de flesta lotter är 100 kvm och uppåt), så är det bra att lägga till i din intresseanmälan. Det är möjligt att dela skötseln av en större lott med en annan person, men formellt är det bara en person som i slutändan är ansvarig för hela lotten.

 

Det är kostnadsfritt att stå i intresselistan men när du blir erbjuden en lott och inte tackar ja får du möjlighet att vänta till nästa tillfälle när det finns lediga lotter.

 

 

Välkommen med din intresseanmälan!

 

KONTAKTA OSS! info@hasselbyslottstradgardsforening.s