Om Hässelby Slotts Trädgårdsförening

Visste du att Hässelby Slotts Trädgårdsförening är över 60 år gammal? Tryck här för att läsa mer om föreningens historia.

 

 

 

 

 

Föreningen och medlemmarna i den

I dag har Hässelby Slotts Trädgårdsförening 88 medlemmar fördelat på lika många lotter. De som önskar bli medlemmar i föreningen anmäler sig till intresselistan via föreningens digitala intresseformulär. Föreningen följer Stockholm Koloniträdgårdars normalstadgar för föreningar och föreningens arrendavtal med Stockholm Stad. Varje kolonist som hyr lott ska skriva på en medlemsansökan och ett eget
arrendekontrakt med föreningen samt medgivande om hantering av personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om medlemskap på sidan "Bli kolonist".

 

Själva koloniområdet befinner sig bakom Hässelby Slott, och ingång till koloniområdet är från Kvarnhagsgatan.

För översikt över hur koloniområdet ser ut kan du gå in och titta på koloniområdets lottkarta.

 

 

 

 

 

Styrelse och övriga ansvariga

Föreningens styrelse består av 8 medlemmar: en ordförande, en kassör, tre ordinarie ledamöter och tre styrelsesuppleanter. Nedan hittar du namn och lottnummer till de som sitter i styrelsen 2023/2024.

Om du har frågor till styrelsen, vänligen maila till info@hasselbyslottstradgardsforening.se

 

Karin Hallinder

Ordförande

Lott 11
 

Jonas Hamilton

Kassör

Lott 48

 

Sebastiano Cingari

2. Styrelsesuppleant

Lott 71

 

Marie-Louise Andersson

Viceordförande

Lott 49

Alexandra Lund

Ordinarieledamot

Lott 47

 

Eva Ullmark

1. Styrelsesuppleant

Lott 21

 

Jan Nyberg

Sekreterare/Ledamot

Lott 54

 

Annette Andersson Sundholm

1. Styrelsesuppleant

Lott 51


Övriga ansvarsuppdrag:Sinikka Suutari

Materialsamordnare

Lott 59


Suwan Naklang

Ansvarig festkommitté

Lott 54


Alexandra Lund

Caféansvarig

Lott 47


Alexander Vonsensey

Hemsideansvarig

Lott 5A

KONTAKTA OSS! info@hasselbyslottstradgardsforening.s