Om Hässelby Slotts Trädgårdsförening

Visste du att Hässelby Slotts Trädgårdsförening är över 60 år gammal? Tryck här för att läsa mer om föreningens historia.

 

 

 

 

 

Föreningen och medlemmarna i den

I dag har Hässelby Slotts Trädgårdsförening 85 medlemmar fördelat på lika många lotter. De som önskar bli medlemmar i föreningen anmäler sig till intresselistan via föreningens digitala intresseformulär eller genom att kontakta styrelsen på info@hasselbyslottstradgardsforening.se. Föreningen följer Stockholm Koloniträdgårdars normalstadgar för föreningar och föreningens arrendavtal med Stockholm Stad. Varje kolonist som hyr lott ska skriva på en medlemsansökan och ett eget
arrendekontrakt med föreningen samt medgivande om hantering av personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om medlemskap på sidan "Bli kolonist".

 

Själva koloniområdet befinner sig bakom Hässelby Slott, och ingång till koloniområdet är från Kvarnhagsgatan.

För översikt över hur koloniområdet ser ut kan du gå in och titta på koloniområdets lottkarta.

 

 

 

 

 

Styrelse och övriga ansvariga

Föreningens styrelse består av 8 medlemmar: en ordförande, en kassör, tre ordinarie ledamöter och tre styrelsesuppleanter. Nedan hittar du namn och lottnummer till de som sitter i styrelsen 2020/2021.

Om du har frågor till styrelsen, vänligen maila till info@hasselbyslottstradgardsforening.se

 

Sinikka Suutari

Ordförande och studieansvarig

Lott 5b
Tel. 070 232 37 31 

Marie-Louise Andersson

Ledamot

Lott 49


 

Jonas Hamilton

Kassör

Lott 48


 

Lillian Li

Vice ordförande

Lott 72


 

Karl-David Hjalmarsson

Ledamot

Lott 40

 

 

Frida Grape

Bo Axelsson

Styrelsesuppleanter

Lott 56 resp. lott 78Övriga ansvarsuppdrag:Boris Olsson

Materialsamordnare

Lott 69

Suwan Naklang

Ansvarig festkommitté

Lott 54


Anita Helander

Caféansvarig

Lott 81BMartin Thorsell

Hemsideansvarig

Lott 68


 

Jan Nyberg

Sekreterare, Styrelsesuppleant

Lott 54Karin Rolfsdotter

Maskinansvarig

Lott 13

KONTAKTA OSS! info@hasselbyslottstradgardsforening.s