Om Hässelby Slotts Trädgårdsförening

Visste du att Hässelby Slotts Trädgårdsförening är över 60 år gammal? Tryck här för att läsa mer om föreningens historia.

 

 

 

 

 

Föreningen och medlemmarna i den

I dag har Hässelby Slotts Trädgårdsförening 88 medlemmar fördelat på lika många lotter. De som önskar bli medlemmar i föreningen anmäler sig till intresselistan via föreningens digitala intresseformulär. Föreningen följer Stockholm Koloniträdgårdars normalstadgar för föreningar och föreningens arrendavtal med Stockholm Stad. Varje kolonist som hyr lott ska skriva på en medlemsansökan och ett eget
arrendekontrakt med föreningen samt medgivande om hantering av personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om medlemskap på sidan "Bli kolonist".

 

Själva koloniområdet befinner sig bakom Hässelby Slott, och ingång till koloniområdet är från Kvarnhagsgatan.

För översikt över hur koloniområdet ser ut kan du gå in och titta på koloniområdets lottkarta.

 

 

 

 

 

Styrelse och övriga ansvariga

Föreningens styrelse består av 8 medlemmar: en ordförande, en kassör, tre ordinarie ledamöter och tre styrelsesuppleanter. Nedan hittar du namn och lottnummer till de som sitter i styrelsen 2021/2022.

Om du har frågor till styrelsen, vänligen maila till info@hasselbyslottstradgardsforening.se

 

Alexander Vonsensey

Ordförande

Lott 5a
 

Martin Söderblom

2. Styrelsesuppleant

Lott 50

 

Marie-Louise Andersson

Ordinarieledamot

Lott 49

 

Karin Hallinder

Viceordförande

Lott 11

 

Jan Nyberg

Sekreterare/Ledamot

Lott 54

 

Annette Andersson Sundholm

3. Styrelsesuppleant

Lott 51

 

Jytte Pernby

1. Styrelsesuppleant

Lott 14

 

Jonas Hamilton

Kassör

Lott 48


Övriga ansvarsuppdrag:Lars Wigenius

Materialsamordnare

Lott 57


Suwan Naklang

Ansvarig festkommitté

Lott 54


Anita Helander

Caféansvarig

Lott 81B


Aksel Sundås

Hemsideansvarig

Lott 5A

KONTAKTA OSS! info@hasselbyslottstradgardsforening.s